Ziekenhuizen in Nederland schieten nog ernstig tekort bij het terugdringen van wondinfecties in de operatiekamer. Dat komt doordat er maar bij één op de tien operaties volgens het boekje wordt gewerkt. Daardoor overlijden patiënten onnodig. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Postoperatieve wondinfecties (powi's) zijn infecties die in de operatiekamer ontstaan. Het is moeilijk om het aantal overlijdensgevallen daardoor precies in kaart te brengen omdat patiënten vaak al ernstig ziek zijn als zij zo'n infectie oplopen.

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten volgens een bepaald veiligheidsprotocol werken, maar in slechts een paar ziekenhuizen is werk gemaakt van de aanpak van wondinfecties. Daar komen deze infecties inmiddels veel minder voor.

Onvoorziene omstandigheden

Zo gaan vier op de vijf operaties in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en in het Amphia Ziekenhuis in Breda volgens het boekje. Als er niet volgens de regels wordt gewerkt, komt dat door onvoorziene omstandigheden tijdens een operatie.

In Leiderdorp is het aantal postoperatieve wondinfecties ongeveer gehalveerd sinds de invoering van een veiligheidsprogramma in 2009. In het Amphia Ziekenhuis in Breda is dat aantal in dezelfde tijd gedaald met 36 procent.

De belangrijkste reden voor het niet navolgen van de regels lijkt hem erin te zitten dat er nog steeds veel artsen, verpleegkundigen en bestuurders zijn die de noodzaak ervan niet inzien.

STER reclame