De Kiesraad legt de kritiek van de OVSE op het systeem van volmachtstemmen naast zich neer. Wel wil de regering na de verkiezingen nagaan hoeveel volmachtstemmen er zijn uitgebracht en om welke reden mensen doorgaans een stem bij volmacht laten uitbrengen.

Naar schatting wordt 10 procent van de stemmen bij volmacht uitgebracht. Dat komt neer op vijftien zetels. De OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, vindt het systeem fraudegevoelig. Het systeem is volgens de OVSE in strijd met het stemgeheim en met het principe 'one man one vote', omdat iemand meer stemmen kan uitbrengen.

Vertrouwen

Waarnemers van de OVSE volgen de verkiezingen in Nederland. Dat gebeurde ook al in 2006 en 2010. De kritiek op het systeem van volmachtstemmen werd toen ook al geuit.

De reactie van de Kiesraad en van de regering is dat het stemmen bij volmacht een volwaardige manier van stemmen is, waarbij op basis van vertrouwen gestemd wordt.

In het Radio 1 Journaal zei secretaris Melle Bakker van de Kiesraad dat de uitwassen van het stemmen bij volmacht al lang zijn uitgebannen. De regeling is na de jaren 80 aangepast en het ronselen van stemmen is bij de wet verboden.

STER reclame