De gemeente Den Haag kort tien instellingen op hun subsidie omdat ze topfunctionarissen meer hebben betaald dan de balkenendenorm. Het bedrag dat ze boven die norm van 193.000 euro hebben betaald wordt in mindering gebracht op de subsidie van vorig jaar.

De tien gekorte instellingen zijn vijf zorginstellingen, twee woningcorporaties, studentenhuisvester Duwo, Reclassering Nederland en de Universiteit Leiden. Het gaat om bedragen tussen de 8000 en bijna 220.000 euro.

Ingrijpen

Het is de eerste keer dat Den Haag de salarismaatregel toepast. De gemeente kwam er vorig jaar mee nadat in brede kring een discussie was losgebarsten over salarissen bij (semi-)publieke instellingen.

"Wij gaan nu uitvoeren wat we al hebben aangekondigd", zegt wethouder Dekker. "Ingrijpen in te hoge salarissen die uit publieke middelen worden opgebracht."

Den Haag is naar eigen zeggen de eerste gemeente die een dergelijke maatregel toepast.

STER reclame