In Amsterdam leven honderden buitenlandse vrouwen die van familie het huis niet uit mogen. Vaak zijn het importbruiden of vrouwen die onder dwang getrouwd zijn.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt verder dat vrijwel alle 'verborgen vrouwen' geen Nederlands spreken en ook in hun eigen taal analfabeet zijn.

Volgens het Verwey-Jonker Instituut, dat het onderzoek heeft gedaan, gaat het minimaal om 200 tot 300 vrouwen. De onderzoekers denken dat het er in werkelijkheid meer zijn.

Twee groepen vrouwen

De onderzoekers onderscheiden twee groepen; de vrouwen die door hun geloof ondergeschikt zijn aan hun partner en zich schikken in dat lot. En de vrouwen die opgesloten worden en vaak ook mishandeld worden als ze zich daartegen verzetten.

Wethouder Van der Burg (VVD) noemt de behandeling van de vrouwen "huiselijk geweld". Het gaat volgens hem om vrouwen uit onder meer Marokko, Turkije en Suriname, die vooral wonen in de wijken Nieuw-West en Zuidoost.

Huisartsen

Van der Burg denkt dat huisartsen betrokken kunnen worden bij het benaderen van de vrouwen. "De huisarts is vaak het enige contact met de buitenwereld. Die moet signalen oppikken en het gesprek aangaan met de vrouwen."

STER reclame