NOS NieuwsAangepast

Ook politici gekort op hun pensioen

Aan de ongelijkheid dat ambtenaren wel worden gekort op hun pensioen maar politici niet, komt binnenkort een einde. Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel waarin staat dat de pensioenen van ex-politici even sterk gekort zullen worden als die van ambtenaren.

De afgelopen jaren kregen ambtenaren geen verhoging van hun pensioen, waardoor hun achterstand is opgelopen tot zo'n 10 procent. Ambtenarenfonds ABP moet binnenkort misschien zelfs besluiten tot een korting op de pensioenen.

Gepensioneerde politici merken tot nu toe niets van kortingen of achterblijvende pensioenen. Ook hebben ze nog steeds de eindloonregeling. Zes jaar geleden pleitte een commissie al voor aanpassing van de regeling. Tegenslagen zouden ook voor politici 'voelbaar' moeten worden.

Wetsvoorstel

De regeling voor politici is vastgelegd in de Appa, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. De betaling van het pensioen loopt via de organisatie waar de politicus heeft gewerkt (gemeente, provincie of rijk) en die organisatie moet het geld op de begroting reserveren.

In een concept-wetsontwerp dat Binnenlandse Zaken op 19 juni naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gestuurd, wordt volgens betrokkenen geregeld dat de pensioenen van politici in de toekomst ook kunnen worden gekort. Het voorstel zou dit najaar naar de ministerraad kunnen.

Al in 2006 noemde een commissie onder leiding van Hans Dijkstal de regeling voor politici "risicovol en inefficiënt". Bijna 7500 oud-politici krijgen nu een pensioen.

'Prehistorisch'

Voor negentig procent van de gemeenten, in totaal 9000 politici, voert Raet de pensioenregeling uit. Volgens woordvoerder Ron de Boer is er in de afgelopen jaren al aan de regeling gesleuteld en wordt nu gewerkt aan een speciaal pensioenfonds voor politici.

Michael Visser, onderzoeker bij het Competence Centre for Pension Research van de Universiteit van Tilburg, noemt de huidige pensioenregeling van politici "prehistorisch".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl