De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt ook de rol van de voormalige ABN Amro-bank in het Libor-schandaal. Het onderdeel dat betrokken was bij het vaststellen van de Libor-rente is nu in handen van de Schotse bank RBS. Eerder was al duidelijk dat de rol van de Rabobank in het schandaal wordt onderzocht.

Zowel RBS als DNB zegt tegen de NOS dat er een onderzoek loopt. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van de Libor-rente en de Euribor-rente, zegt DNB.

Libor-rente

ABN Amro behoorde tot 2008 tot een panel van banken dat dagelijks de Libor-rente vaststelt. Die rente geldt als basis voor kredieten en leningen. Tegen De Telegraaf ontkende ABN Amro-bestuurder Gerrit Zalm dat de bank bij de onderzoeken betrokken is. "De Libor-ontwikkelingen hebben geen enkel raakvlak met ABN Amro. Het is zeer te betreuren dat het handelen van enkelen buiten Nederland de hele sector weer in een kwaad daglicht zet. Dat is niet terecht." Naar nu blijkt had Zalm het over het huidige ABN Amro.

De voorganger van zijn bank was tot 2008 wel degelijk betrokken bij het vaststellen van de Libor-rente, maar dat onderdeel is na de opsplitsing van de bank in 2008 in handen gekomen van RBS. In dat jaar werd ABN Amro overgenomen door een consortium van drie banken; Santander, RBS en Fortis. Het Fortis-deel kwam uiteindelijk in 2008 in handen van de Nederlandse staat. Dat deel heeft de naam ABN Amro gehouden.

Los van de problemen rond het voormalige ABN Amro zit RBS zelf ook midden in de Libor-affaire. In Singapore vecht een RBS-handelaar tegen zijn ontslag. Volgens de bank is hij ontslagen omdat hij de interne regels heeft geschonden, maar de handelaar betoogt dat de interne procedures van de bank het mogelijk maken dat "iedereen de Libor kan veranderen".

Schandaal

Onlangs kwam het schandaal aan het licht toen de Britse bank Barclays erkende dat er is gesjoemeld met de tarieven. De bank schikte de zaak met de Britse en Amerikaanse toezichthouder voor 370 miljoen euro. Ook in andere landen worden banken onderzocht.

De medewerkers zouden te hoge of juist te lage rentetarieven hebben doorgegeven, omdat hun collega's op de handelsvloer soms gebaat waren bij een Libor-rente die iets hoger of lager zou uitpakken dan iedereen verwachtte. Op die manier konden ze forse winsten maken.

STER reclame