NOS NieuwsAangepast

Veel reacties over hulp bij zelfdoding

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft enkele honderden steunbetuigingen gekregen van mensen die achter hulp bij zelfdoding staan. Ze vinden dat de politiek het huidige verbod op die hulp moet afschaffen.

De NVVE heeft twee weken lang een speciale telefonische hulplijn opengesteld en daarnaast een website geopend waarop mensen hun verhaal konden doen en hun mening konden geven. Zes mensen vertelden anoniem dat ze een naaste hebben geholpen bij zelfdoding.

De telefonische hulplijn is inmiddels weer gesloten. De website geachtekamerleden.nl blijft bestaan. Die site is in het leven geroepen in verband met de mogelijke vervolging van Albert Heringa. Die had in 2010 een documentaire gemaakt over de hulp die hij bood aan zijn stiefmoeder om te sterven. De vrouw was 99 jaar en wilde niet verder leven.

Heringa wilde met zijn documentaire hulp bij zelfdoding bespreekbaar maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl