Wooninvest, een kleine corporatie uit Voorburg, is door beleggingen in derivaten in acute financiële problemen gekomen. Sinds juni staat de corporatie al onder verscherpt toezicht.

De corporatie dreigde in betalingsproblemen te komen doordat de banken miljoenen eisten, die de corporatie niet had. Directeur Marien de Jong wil voorkomen dat de corporatie een beroep moet doen op saneringssteun. "Daarom is het belangrijk dat we op korte termijn een deal met de banken afronden."

Een deel van de beleggingen is nu ondergebracht bij de Nederlandse Waterschapsbank, die eerder ook Vestia een reddende hand toestak. Het gaat om derivaten van de Japanse Nomura-bank.

Risicovolle beleggingen

De corporatie heeft daarnaast nog risicovolle beleggingen bij ABN Amro. Met die bank is ook een regeling getroffen. Omdat de rente extreem laag is, moet de corporatie een steeds hoger onderpand bij de bank stallen. De bank zou meer dan 12 miljoen euro kunnen opeisen, maar heeft dat nog niet gedaan.

In ruil voor een onderpand van 10 miljoen en een extra hypotheek op een deel van het bezit van de corporatie ziet de bank nu af van een hoger onderpand. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt.

Portaal

Ook de vijfde corporatie van Nederland, Portaal, moest vorig jaar ruim 200 miljoen euro storten bij de banken. Door de tegenvallers leed de corporatie 37 miljoen euro verlies. Portaal heeft dezelfde accountant als Vestia, KPMG.

Die accountant kreeg veel kritiek omdat de risico's van de beleggingen niet zichtbaar waren in de jaarrekening. KPMG heeft de jaarverslagen van een aantal corporaties daarom nu opnieuw doorgelicht. Het resultaat van Portaal over 2010 is aangepast. In dat jaar werd geen 24 miljoen euro, maar 8 miljoen winst gemaakt.

Laurentius

Uit onderzoek van de NOS blijkt verder dat de Brabantse corporatie Laurentius vorig jaar 9 miljoen aan noodsteun heeft gekregen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Naar de voormalige bestuurder loopt een fraudeonderzoek.

STER reclame