De NS heeft de privacy van OV-chipkaarthouders geschonden. Het bedrijf gebruikte gedetailleerde persoonlijke informatie van OV-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden. Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het CBP kreeg eind 2010 aanwijzingen dat de NS de wet overtrad. Het college begon een onderzoek en kwam in maart van dit jaar tot de conclusie dat de NS zich niet aan de wet hield.

Goeder trouw

De NS is zich van geen kwaad bewust en zegt tegenover de NOS dat ze te goeder trouw heeft gehandeld. De vervoerder vindt ook niet dat ze de wet heeft overtreden. Volgens Wilbert Tomesen van het CBP heeft de NS tegenover het college wel toegegeven ze zich niet aan de regels hield.

Naar aanleiding van het CBP-onderzoek heeft de NS de werkwijze aangepast. Volgens het CBP wordt de privacywet nu niet meer overtreden.

Op maat gesneden

In 2006 ontstond veel discussie over het gebruik van reisgegevens die van de OV-chipkaart kunnen worden afgeleid. De NS kondigde toen aan dat het bedrijf die informatie wilde gebruiken om klanten op maat gesneden aanbiedingen te doen. Toen al zei CBP-voorzitter Kohnstamm dat dat een overtreding is van de privacywet.

Om de discussie te beslechten stelde het CBP in 2008 een lijst op met voorwaarden waaronder openbaar vervoersbedrijven persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor marketing. De NS beloofde toen dat ze zich aan de wet zou houden, maar het CBP concludeerde dus in maart 2012 dat het vervoersbedrijf zich niet aan die belofte hield.

STER reclame