Alle partijen verbeteren het begrotingstekort in 2017, maar ze houden ook allemaal een tekort over. Dat is een van de conclusies van het Centraal Planbureau, dat de verkiezingsprogramma van tien partijen heeft doorgerekend. Het CPB heeft de programma's bekeken van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Het programma van de Partij voor de Dieren is niet doorgerekend.

Volgens het CPB zorgt de VVD voor de grootste daling van het begrotingstekort, met 16 miljard euro, de SGP voor de kleinste. Er is voor de einddatum 2017 gekozen, omdat dat normaal gesproken het einde is van de kabinetsperiode.

Werkloosheid

De koopkracht ontwikkelt zich tot 2017 het gunstigst bij GroenLinks, PVV en SP, het minst bij het CDA. Mensen met een uitkering gaan er het meest op vooruit bij PvdA, SP en SGP.

Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe, behalve bij de PVV. Bij die partij neemt de economische groei toe tot 0,7 procent in 2017, bij andere partijen is een daling te zien, bij de PvdA is die het grootst.

Bij de doorrekening is verder ook gekeken naar de gevolgen voor de zorg, de sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur.

Relatief

De doorrekeningen van het CPB hebben een relatieve waarde, omdat geen enkel verkiezingsprogramma helemaal wordt uitgevoerd. Geen enkele partij zal na de verkiezingen een meerderheid halen.

Het CPB heeft als uitgangspunt van de analyse de economische verkenning tot en met 2017 genomen, die het bureau in juni publiceerde. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eraan meegewerkt.

STER reclame