Twee van de drie leden van de raad van bestuur van het VU medisch centrum in Amsterdam hebben hun functie neergelegd. Het zijn voorzitter Elmer Mulder en bestuurslid Wouter van Ewijk. Vice-voorzitter Wim Stalman blijft aan.

Er zijn nieuwe bestuursleden voor het ziekenhuis benoemd. Wie dat zijn, wordt volgende week bekendgemaakt.

Mulder en Van Ewijk zijn opgestapt vanwege de arbeidsconflicten van de laatste maanden in het VUmc, waar de afdeling longchirurgie onder verscherpt toezicht staat.

Spanningen

Mulder: "Het is ons niet gelukt om de voortdurende spanningen rond een aantal van onze medisch specialisten te bezweren. Het inzicht dat ik geen rol meer kan spelen bij de oplossing hiervan is voor mij directe aanleiding om deze stap te zetten. Dat betreur ik ten zeerste."

Van Ewijk: "We hebben op alle mogelijke manieren gepoogd de situatie weer onder controle te krijgen. De patiëntveiligheid hebben we daarbij constant kunnen waarborgen. Maar het interne conflict hebben we helaas nog niet kunnen oplossen."

Krachtig optreden

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) noemt het vertrek van de bestuursleden onvermijdelijk.

De raad van toezicht heeft er begrip voor dat de twee bestuursleden opstappen en heeft hun beslissing geaccepteerd. Spanningen tussen specialisten zijn onaanvaardbaar en daarom zullen we erop toezien dat de nieuwe bestuursleden krachtig optreden, zegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, oud-minister Cees Veerman.

Veerman zei tegen de NOS dat de raad van toezicht niet heeft aangedrongen op het vertrek van de bestuursleden. Hij noemt het moedig van de twee dat ze hebben geconcludeerd dat ze er niet uitkomen en dat anderen het moeten proberen.

Toezichthouders

De toezichthouders gaan ook hun eigen rol evalueren en bekijken of ze in de crisis bij het VUmc goed hebben geopereerd.

Of er meer ontslagen zullen vallen na het gedwongen vertrek van longarts Pieter Postmus, is volgens Veerman een zaak van het nieuwe bestuur. Dat bestuur moet krachtig optreden en zo snel mogelijk het vertrouwen in het ziekenhuis herstellen. Veerman is daar optimistisch over. "Namen kan ik nog niet noemen, maar het zijn twee zeer ervaren interim-managers."

STER reclame