Het VU medisch centrum voert tijdelijk geen longoperaties uit. Het Amsterdamse ziekenhuis wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarmee de ruimte geven een onderzoek uit te voeren naar het conflict tussen artsen op de afdeling. Het ziekenhuis zegt in een persverklaring het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

Spoedeisende longoperaties worden in het AMC en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gedaan. Het gaat volgens het VUmc om 5 à 6 operaties per week. Andere operaties in het VUmc worden uitgesteld. Longonderzoek wordt wel gewoon uitgevoerd.

Het VUmc reageert hiermee op het besluit van de IGZ om het ziekenhuis onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Maatregelen

Het bestuur kondigt ook aan de komende weken nieuwe maatregelen te nemen om de communicatie tussen de specialisten weer op peil te brengen en de veiligheid van de patiënten te waarborgen. Wat die maatregelen inhouden, is niet bekendgemaakt.

Zodra het onderzoek van de IGZ is afgerond en het tijdelijk verscherpte toezicht is opgeheven, worden de operaties weer hervat.

STER reclame