Door redacteur justitie Ilan Sluis

Advocaat Geert-Jan Knoops en justitie op de Antillen willen nieuw onderzoek naar een moordzaak op Bonaire. Knoops zegt opnieuw een gerechtelijke dwaling op het spoor te zijn; twee veroordeelden voor moord lijken onschuldig.

De zaak speelt op het Caribische eiland Bonaire, met een opvallende rol van een officier van justitie uit Nederland en het NFI.

Knoops probeert de op Bonaire bekende Spelonk-zaak heropend te krijgen. Het gemeenschappelijk hof van justitie op Bonaire beslist vrijdag of er nieuw onderzoek moet komen in die zaak. Twee Bonairianen zitten volgens Knoops al sinds 2005 onschuldig vast.

De twee Bonairianen zijn onherroepelijk veroordeeld voor de moord op twee broers, in juli 2005. Volgens een verklaring van een mededader zouden zij met zijn drieën de broers naar een afgelegen plek hebben gelokt en ze daar hebben doodgeschoten. Het wapen zouden zij van een vierde man hebben gekocht die ook is veroordeeld in deze zaak. Maar de twee Bonairianen hebben altijd ontkend iets met de moorden te maken te hebben.

Officier van justitie

Saillant detail: de aanklager in hoger beroep in de Spelonk-zaak was Anton van der Schans. Hij was ook de officier van justitie in de zaak van de Zes van Breda. Drie mannen en drie vrouwen werden in die zaak tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor de moord in een Chinees restaurant in 1993. Begin juni van dit jaar kwam aan het licht dat de Zes van Breda allen onterecht veroordeeld zijn. De zaak is daarmee meteen de grootste gerechtelijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis.

En nu speelt dus de Spelonk-zaak op Bonaire, waarbij Van der Schans dus ook een prominente rol had. Omdat de zaak de gemoederen op het Antilliaanse eiland bleef verhitten, werd een zogeheten reviewcommissie ingesteld. Die commissie stond onder leiding van de Nederlandse hoogleraar strafrecht Jan Reijntjes. Ook Leo de Wit, voormalig hoofdofficier van justitie van Amsterdam, zat in de commissie.

Half werk

De commissie schakelde onderzoekers van het NFI in. "En die leverden half werk", zegt Knoops. "Een van de twee veroordeelde Bonairianen zegt dat hij op het moment van de moorden, achter de computer zat. Het NFI concludeerde dat de computer weliswaar tot vlak voor de moorden is gebruikt, maar dat niet is vast te stellen door wie. Onze experts pluisden een chatprogramma op de bewuste computer uit en concluderen dat die alleen door een van de veroordeelde mannen kan zijn gebruikt. Hij heeft dus een alibi."

Het NFI zegt in reactie op de bewering van Knoops dat het in dit stadium niet gedetailleerd kan ingaan op de zaak. Maar in het NFI-rapport van 2009, is naast het gebruik van andere programma's op de PC, wel degelijk melding gemaakt van het gebruik van het chatprogramma. Het was aan de rechter om deze onderzoeksresultaten te wegen.

Meer informatie nodig

"In zijn algemeenheid zegt alleen het gebruik van een PC en eventuele wachtwoorden weinig over degene die achter de PC zit", zegt een woordvoerder. "Er kan immers een papiertje met wachtwoorden op de PC geplakt zitten, iemand kan wachtwoorden delen met familie, er is gehackt, het programma zelf onthoudt wachtwoorden, noem maar op. Dus er is aanvullende informatie nodig om te stellen dat iemand daadwerkelijk degene was die inlogde op de PC op een bepaald moment."

Maar onder meer op basis van het NFI-onderzoek, schrijft de reviewcommissie in haar rapport dat niet hoeft te worden getwijfeld aan de juistheid van de veroordelingen. De reviewcommissie rapporteerde ook dat op basis van zendmastgegevens niet is vast te stellen dat de andere mogelijk onterecht veroordeelde op het moment van de moorden ergens anders was dan op de plaats delict. Deskundigen, opnieuw ingehuurd door Knoops, stellen dat dit wel degelijk kan.

Nieuw onderzoek

Kortom: volgens Knoops en flink wat deskundigen is er, in tegenstelling tot de conclusie van de reviewcommissie, wel reden om te twijfelen aan de juistheid van de veroordelingen van de twee Bonairianen. Knoops heeft dan ook zijn hoop gevestigd op de uitspraak van het gemeenschappelijke hof van de Antillen.

Justitie op de Antillen zegt ook nieuw politieonderzoek te willen in de zaak, maar de zaak helemaal heropenen, gaat ze te ver. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie op Curaçao: "Als er twijfel is over een veroordeling, is het altijd goed om er opnieuw naar te kijken. En mochten er nieuwe feiten aan het licht komen, dan moet de zaak misschien over. Maar tot nu toe denken we dat de juiste mensen zijn gestraft in deze zaak."

STER reclame