Brinkman wil ontslagverbod

Aangepast

Het Democratisch Politiek Keerpunt van Kamerlid Brinkman wil een tweejarig ontslagverbod voor bedrijven en overheidsinstellingen. Een uitzondering moet gelden voor bedrijven die aantoonbaar in financiële nood verkeren.

Op deze manier wil de partij de economische crisis te lijf gaan. Brinkman zegt dat de maatregel zekerheid geeft, omdat mensen twee jaar lang verzekerd zijn van werk en inkomen en uitkeringen niet op het bordje van de overheid komen.

De oud-PVV'er wil verder de euro opsplitsen in een munt voor West-Europa en één voor de rest van de eurolanden. Als dit niet snel genoeg lukt, dan moet Nederland wat hem betreft tijdelijk een tweede munt voor binnenlands gebruik invoeren: de florijn.

Masterplan

Brinkman presenteerde zijn economische 'masterplan' vanmorgen. Onder andere oud-LPF-minister Heinsbroek heeft eraan meegewerkt.

STER Reclame