Het ministerie van Algemene Zaken heeft alle cookies op de websites Rijksoverheid.nl en Government.nl uitgezet. De maatregel is genomen naar aanleiding van berichtgeving op Webwereld.nl over overtredingen van de zogenoemde cookiewet.

Een cookie is een bestand dat bijvoorbeeld het internetgedrag van bezoekers van een website bijhoudt. De cookiewet, die op 5 juni in werking is getreden, bepaalt dat websites niet meer zonder goede reden cookies mogen gebruiken en dat bezoekers moeten worden geïnformeerd als ze toch worden gebruikt.

Uitzonderlijk

Een woordvoerder van Algemene Zaken zegt dat de cookies zijn uitgeschakeld zodra ontdekt werd dat de sites in overtreding waren. Er wordt gezocht naar een oplossing, want volgens hem is het belangrijk om bijvoorbeeld in de gaten te houden welke onderwerpen bezoekers belangrijk vinden.

Volgens de OPTA, die de naleving controleert, zijn er heel veel bedrijven die zich nog niet aan de nieuwe wet houden. Overtreding kan in het uiterste geval een boete van 450.000 euro opleveren. Een woordvoerster wil niet ingaan op "individuele zaken". Maar dat een website alle cookies uitschakelt, is uitzonderlijk, zegt de OPTA.

STER reclame