Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziektes van Pompe en Fabry vergoed moeten blijven worden. De zorgverzekeraars schrijven dat in een brief aan het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviesorgaan voor de minister stelt in een conceptadvies voor om de dure geneesmiddelen niet langer te vergoeden.

In het conceptadvies wordt volgens de zorgverzekeraars onterecht de indruk gewekt dat zij het voorstel steunen. Daarover verbaast ZN zich, "omdat zorgverzekeraars zich nooit over het onderwerp hadden uitgesproken".

Discussie

Volgens ZN moet de discussie over zorgkosten niet gaan over dure medicijnen voor een klein aantal patiënten met zeer zeldzame ziektes.

ZN reageert normaal gesproken niet op voorstellen om het basispakket te wijzigen. Vanwege de huidige discussie heeft de organisatie besloten om een uitzondering te maken.

STER reclame