De watersport is de dupe als minister Schultz van Infrastructuur de spoorbrug over de Vecht bij Weesp vrijwel permanent sluit. Dat schrijven de Vechtgemeenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en een aantal watersportbelangenorganisaties. De minister laat onderzoeken of meer treinen van Amsterdam naar Almere en Amersfoort en vice versa kunnen rijden.

Zo'n besluit heeft grote gevolgen voor het vaarverkeer en daarmee ook voor de economie en het toerisme, zegt wethouder Jean van der Hoeven van de gemeente Weesp. Het zou de regionale economie 2,3 miljoen per jaar kosten, voorspelt hij. "Alles bij elkaar dus een enorme schadepost."

Minder aantrekkelijk

Zeilboten en motorjachten met een hoge kajuit zouden bij een bijna permanente sluiting niet meer door de Vecht kunnen varen en de rivier wordt dan minder aantrekkelijk voor waterrecreanten. Dat heeft ook zijn weerslag op de besteding van waterrecreanten, voorspelt Van der Hoeven.

Voor zeilboten is er geen andere route om van Utrecht naar het IJmeer te varen. Kajuiten moeten dan omvaren over het Amsterdam Rijnkanaal, maar Rijkswaterstaat probeert de pleziervaart van dat kanaal voor beroepsvaart te weren door omleidingen over de Vecht aan te geven.

Prijskaartje

De oplossing is een spoortunnel onder de Vecht bij Weesp, zegt wethouder Van der Hoeven. Daardoor kan niet alleen het treinverkeer ongehinderd doorgroeien, ook de voor Gooi en Vechtstreek belangrijke watersport kan dan doorgroeien.

Er hangt wel een stevig prijskaartje aan, want een spoortunnel zal zo'n 250 miljoen euro kosten. Maar dat is het waard, zegt Van der Hoeven, want het biedt een betere verbinding tussen Amsterdam en Almere over het spoor, zonder dat dit ten koste gaat van het vaarverkeer.

STER reclame