Positieve én negatieve reacties zijn er op het plan van Zuid-Hollandse verpleeghuizen om familie van bewoners verplicht te laten meehelpen. Seniorenbond ANBO juicht het initiatief toe en de verpleeghuizenkoepel Actiz noemt het interessant, maar de vakbond Abvakako FNV vindt het onnodig en onwenselijk.

De zorgorganisatie Vierstroom begint in Bergambacht en Vlist een proef met familiehulp in verpleeghuizen voor demente mensen. De familieleden hoeven geen taken te doen als wassen en aankleden, maar ze moeten bijvoorbeeld wel gezelschap en toezicht houden.

Afkopen

Volgens Vierstroom-directeur Van den Oever moet Nederland af van het idee dat de verzorgingsstaat alles oplost. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn als mensen weigeren. Mogelijk wordt een nieuwe bewoner lager op de wachtlijst geplaatst als diens familie niet mee wil werken. Overwogen wordt om mensen de mogelijkheid te bieden om de verplichting 'af te kopen'.

De koepel van verpleeghuizen Actiz is het met Van den Oever eens dat er een omslag moet komen in het denken over verpleeghuizen. Nu neemt de zorginstelling bij een nieuwe bewoner alle zorg over van de familie, maar dat kan in de toekomst niet meer, zegt Actiz.

Taboe doorbreken

Seniorenbond ANBO is eveneens blij dat de discussie wordt aangezwengeld. "We moeten het taboe doorbreken dat de familie wordt ontslagen van alle zorg als een dierbare wordt opgenomen", zegt een woordvoerder. "En voor het welzijn van de oudere is het waarschijnlijk beter."

De FNV is ontstemd en wijst erop dat het verlenen van zorg een vak is. "Onze ouderen hebben recht op professionele zorg", zegt een woordvoerder. "En zorgmedewerkers hebben recht op voldoende professionele collega's om deze zorg te geven."

STER reclame