60 procent van de cultuurinstellingen die geld kregen van het Fonds Podiumkunsten, krijgt dat voortaan niet meer. Nog geen 40 procent van alle subsidie-aanvragen is door het fonds gehonoreerd. Bekende gezelschappen als De Appel, Het Toneel Speelt en Theaterfestival Boulevard vallen af.

Dat betekent niet dat deze instellingen niet aan de eisen voldeden, benadrukt het fonds. Verschillende kregen weliswaar een positief advies, maar vielen toch buiten de boot omdat er simpelweg te weinig geld is voor iedereen.

Het budget van het fonds is dit jaar bijna 25 miljoen euro. Dat is 40 procent lager dan vier jaar geleden. De concurrentie was daardoor "onvergelijkbaar veel zwaarder". Het niveau van de aanvragen was volgens het fonds bovendien hoger dan de vorige keer.

Veerkracht sector

Voorzitter George Lawson noemt de schade voor de podiumkunsten "immens groot". Tegelijkertijd heeft hij veel vertrouwen in de veerkracht van de sector. De nieuwe situatie biedt volgens hem "kans op nieuw evenwicht en perspectief".

Instellingen die al geld ontvingen van het fonds hebben dit jaar veel minder aangevraagd. Dat heeft vooral te maken met de introductie van maximumsubsidies en normbedragen.

Er komen zeventien nieuwe instellingen bij. Vijftien instellingen die nu subsidie krijgen van het fonds werden voorheen door het Ministerie van Cultuur ondersteund.

STER reclame