De adviseur die door het ministerie van Infrastructuur is geschorst in verband met de fraudezaak bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB, treft geen blaam. Uit onderzoek door het GVB is gebleken dat de vrouw niet schuldig is aan fraude of belangenverstrengeling, zegt minister Schultz van Haegen.

In maart schreef De Telegraaf dat bij het GVB miljoenen zijn verdwenen door fraude. Een van de schuldigen zou de vrouw zijn die voor het GVB de overgang naar de ov-chipkaart begeleidde en die later aan de slag was gegaan als adviseur voor het ministerie. Naar aanleiding van het artikel zette het ministerie haar op non-actief.

Verlengd

Nu de adviseur onschuldig is gebleken, mag ze haar contract bij het ministerie volgens Schultz gewoon uitdienen. Van dat dienstverband zijn overigens nog maar vijf dagen over. Onduidelijk is nog of het contract van de vrouw wordt verlengd. Ze is ingehuurd om de ov-chipkaart toegankelijker te maken voor gehandicapten.

De GVB-zaak kostte eerder de kop van twee directeuren van het vervoersbedrijf. Ze werden ontslagen na een intern onderzoek van het GVB. Van fraude bleek geen sprake, maar wel zouden de twee zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.

STER reclame