NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Extra vergoeding voor asbestwijk

Woningcorporatie Mitros geeft de bewoners van huizen in Utrecht waar asbest is geconstateerd een extra schadevergoeding. Ze krijgen nog eens 100 euro per gezinslid. Dat bedrag komt bovenop de 150 euro die elk gezin al krijgt.

Mitros deed de toezegging op een bijeenkomst met gedupeerde bewoners. Die kregen extra informatie over de verhuizing naar de tijdelijke logeerwoningen die beschikbaar zijn gesteld.

Reiskosten

Bewoners kunnen ook kiezen voor een vergoeding van 1500 euro per maand als ze zelf tijdelijk onderdak regelen. Voor de reis afgelopen week naar het opvanghotel krijgt elk gezin vergoeding van 30 euro.

Verder kunnen alle getroffen bewoners een waardebon van 110 euro voor kleding afhalen bij de hotels waar ze de afgelopen tijd zijn opgevangen. Ook komt er een vergoeding voor extra reiskosten die zijn gemaakt.

De verhuizing vanuit de opvanghotels naar andere adressen verloopt niet zonder slag of stoot. Sommige bewoners weigeren te vertrekken. Anderen willen geen verhuisformulier ondertekenen, omdat ze bang zijn dat ze daarmee hun recht op schadevergoeding verspelen.

Gezondheidsschade

Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft gezegd dat er misschien een schadevergoeding moet komen voor bewoners die gezondheidsschade hebben opgelopen door het vrijgekomen asbest.

STER reclame