ING gaat opnieuw in beroep tegen een herstructureringsplan voor de bank dat de Europese Commissie heeft opgelegd. Tijdens de kredietcrisis kreeg ING 10 miljard euro staatssteun. Omdat dat volgens Brussel tot concurrentievervalsing leidde, werden eisen aan ING gesteld.

Die eisen werden later nog eens verzwaard, toen ING een deel van de staatssteun vervroegd terugbetaalde en de Nederlandse staat de boete daarvoor kwijtschold.

ING moest de bank- en verzekeringstak splitsen en de WestlandUtrecht Bank en de Amerikaanse internetspaarbank ING Direct verkopen. De bank vond dat ze veel zwaarder werd aangepakt dan Belgische en Britse banken die vergelijkbare staatssteun kregen.

Te streng

In maart 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat ING te streng wordt aangepakt door de Europese Commissie. Maar in mei 2012 keurde de EC hetzelfde herstructureringsplan opnieuw goed. Volgens Brussel voldeed het plan nog steeds aan de regels voor de interne markt.

Sindsdien zijn ING, de Nederlandse staat en de Europese Commissie in onderhandeling over een wijziging van dat herstructureringsplan. Volgens ING is daarmee voortgang geboekt, maar is meer tijd nodig om tot een overeenkomst te komen. ING had tot vandaag om in beroep te gaan tegen het plan uit mei.

ING heeft ING Direct USA inmiddels verkocht en de bank- en verzekeringstak intern gesplitst. WestlandUtrecht Bank is nog steeds eigendom van ING.

STER reclame