Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gaat vandaag de omstreden trajectcontrole van start. Op het stuk tussen Holendrecht en Maarssen controleert een systeem of alle automobilisten zich aan de maximaal toegestane snelheid van 100 kilometer per uur houden.

Later dit jaar gaat de trajectcontrole ook voor de andere rijrichting in.

Over de controle op juist dit traject was veel ophef. De A2 is onlangs verbreed naar tien banen, waardoor sommige automobilisten vinden dat ze harder moeten kunnen rijden.

Verbreding

De limiet was op 100 kilometer per uur gesteld omdat enkele jaren geleden is afgesproken met omliggende gemeenten dat bij de verbreding de milieu- en geluidsoverlast beperkt moet blijven.

Minister Schultz van Infrastructuur kondigde afgelopen week aan dat er binnenkort tussen 19.00 uur en 06.00 uur over een deel van het traject 130 kilometer per uur mag worden gereden. Die maatregel gaat in nadat er bij Breukelen luchtkwaliteitsschermen zijn geplaatst. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over dit plan.

STER reclame