De grootste pensioenfondsen zullen de komende tijd waarschijnlijk extra snijden in de pensioenen. Hun financiële positie is de afgelopen maanden verder verslechterd, blijkt uit de cijfers over het tweede kwartaal.

Het grootste fonds van Nederland, ABP, vreest een "zware en extreme" aantasting van de pensioenen.

Het pensioenfonds voor de zorg, Zorg en Welzijn, dacht een half jaar geleden nog dat een verlaging van het pensioen kon worden voorkomen, maar kan dat nu niet langer garanderen. Ook de fondsen in de metaal zagen hun dekkingsgraad verder dalen.

Geen keus

Volgens Zorg en Welzijn-directeur Peter Borgdorff hebben de fondsen geen keus: "We hoopten dat het beter werd, maar dat is niet gebeurd. Nu moeten we de consequenties aanvaarden." Zorg en Welzijn zal de premie voor de werkenden dan ook "fors" verhogen.

Het ABP kondigde vorig jaar een mogelijke kleine korting aan, maar de financiële positie is sindsdien verslechterd. "De dreigende korting komt dichterbij. En we kunnen niet uitsluiten dat een jaar later nog een volgende stap noodzakelijk is", zegt ABP-voorzitter Brouwer.

Kabinetsmaatregelen

ABP-voorzitter Brouwer dringt aan op maatregelen van het kabinet, omdat het volgens hem onnodig is om "veel schade aan te richten aan de inkomenspositie van gepensioneerden." Volgens hem worden de fondsen nu geconfronteerd met een extreem lage rente. Hij pleit ervoor om op een andere manier de reserves te berekenen.

Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een aanpassing van de regels voor pensioenfondsen. Onlangs presenteerde minister Kamp de hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel. In een reactie zegt het ministerie dat de cijfers slechts een tussenstand zijn. Pensioenfondsen nemen pas eind dit jaar een beslissing over kortingen en het is onzeker of de nieuwe maatregelen grote invloed zullen hebben op de dekkingsgraad.

De Pensioenfederatie verwacht niet dat de aanpassingen ingrepen in de pensioenen zullen voorkomen. "Als pijnlijke maatregelen op korte termijn nodig zijn om ons stelsel ook op lange termijn in stand te houden, dan moeten die worden genomen."

Uw fonds

De NOS houdt per kwartaal een overzicht bij van de dekkingsgraad van ruim honderd pensioenfondsen.

Van 63 fondsen zijn de cijfers bekend. Slechts acht fondsen staan boven het wettelijk minimum van 105 procent. Het pensioenfonds van Unilever staat bovenaan op 121 procent, IBM op een tweede plaats met een dekkingsgraad van 119. Het pensioenfonds voor de Vleesverwerkende industrie, VLEP, heeft een dekkingsgraad van 78,2 procent. Dat fonds heeft in december al een korting aangekondigd van 7 procent.

STER reclame