Drie op de tien jonge Nederlandse allochtonen zit werkloos thuis, terwijl dat bij autochtone jongeren hooguit één op de tien is. Volgens de multiculturele organisatie Forum is het aantal werkloze jongeren van wie de ouders uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije komen dramatisch gestegen de laatste tijd. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Dat komt volgens Forum doordat allochtone jongeren sneller werkloos raken omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben. Ook zouden ze nog altijd gediscrimineerd worden bij het uitdelen van banen.

Politiek

Politieke partijen moeten hier meer aan doen, vindt de organisatie, en dit moet in de verkiezingsprogramma's te zien zijn.

Wij gingen langs bij een werkloze allochtone jongere. Rechts zie je daar een video van.

STER reclame