Het geweld tegen politiemensen wordt steeds heftiger. Dat zegt korpschef Kloosterman van het korps IJsselland in reactie op de cijfers over het geweld tegen de politie.

Volgens Kloosterman is er dit jaar geen sprake van een sterke groei van het aantal geweldsincidenten, maar worden die wel steeds ernstiger.

In 2011 nam het aantal incidenten wel sterk toe, maar dat kwam volgens Kloosterman vooral door een nieuw registratiesysteem.

Speerpunt

Volgens hem raken nu jaarlijks 1100 tot 1300 politieagenten licht tot ernstig gewond door agressieve burgers. "Er zijn de laatste jaren allerlei programma's ontwikkeld om die agressie omlaag te brengen."

Speerpunt daarin is dat agenten via trainingen weerbaarder worden. Ze kunnen dan beter omgaan met agressie, zegt de korpschef.

Verder worden sinds drie jaar politiemensen beter begeleid als ze agressief zijn bejegend. Ook wordt meer aandacht besteed aan de schade die ze hebben opgelopen. Op basis van die maatregelen verwacht Kloosterman dat het geweld tegen de politie zal afnemen.

STER reclame