De rechtbank in Den Haag heeft een klacht van drie studentenorganisaties tegen de langstudeerboete afgewezen. Volgens de rechtbank leidt de maatregel er niet toe dat de toegang tot onderwijs voor studenten onmogelijk wordt gemaakt.

De Tweede en Eerste Kamer hebben de invoering van de langstudeerboete al goedgekeurd. Dat houdt in dat het collegegeld van voltijdstudenten die vanaf september meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen, wordt verhoogd met 3063 euro per jaar. Een jaar studeren komt voor langstudeerders dan neer op ruim 4800 euro.

Deeltijd

De rechter geeft de studentenbonden wel gelijk over een klacht over de regeling voor deeltijdstudenten. Als die hun studie 'normaal' zouden volgen, worden ze automatisch langstudeerders, omdat zij langer over hun studie doen. Volgens de rechtbank is het onrechtmatig dat die groep toch in het laatste jaar een boete moet betalen, terwijl ze de studie volgens de 'normale route' volgen.

De regeling voor deeltijdstudenten moet daarom volgens de rechtbank worden aangepast. Dat geldt alleen voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven. Zij konden volgens de rechtbank niet weten dat het collegegeld met 3063 euro verhoogd zou worden.

Teleurstelling

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn teleurgesteld over de uitspraak van de rechter wat betreft de voltijdstudenten. "Dit betekent dat er momenteel meer dan 66.000 studenten worden geconfronteerd met een verandering van de regels tijdens het spel", zegt Thijs van Reekum, de voorzitter van het ISO.

Volgens de organisaties is het oneerlijk dat staatssecretaris Zijlstra geen uitzondering heeft gemaakt voor voltijdstudenten die al aan hun studie waren begonnen voordat de wet van kracht werd. Die studenten hebben zich niet kunnen voorbereiden op de nieuwe regels, maar volgens de rechtbank hadden zij dit wel kunnen zien aankomen.

De studentenorganisaties zijn wel verheugd dat de boete voor een groep deeltijdstudenten onrechtmatig is verklaard. Daarentegen blijft het volgens de studenten door de langstudeerboete voor veel mensen onmogelijk "om een leven lang te leren".

De rechter is het met dat standpunt eens, maar ziet geen juridische mogelijkheden om de wet om die reden onrechtmatig te verklaren. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari vorig jaar hebben inschreven

Beroep?

De ISO, LSVb en LKvV weten nog niet of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Ze willen eerst het vonnis beter bestuderen.

Overigens zeggen de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma's dat ze de langstudeerboete willen terugdraaien.

STER reclame