De Bezige Bij reageert mede namens de familie op het overlijden van Gerrit Komrij: "We verliezen in hem een belangrijk dichter, een veelzijdig schrijver en vertaler, een groot stilist, een scherp polemist en bovenal een lieve vriend. Hij was een inspirator voor generaties dichters, schrijvers en jonge hemelbestormers, en zal dat blijven."

En verder: "Het literaire landschap is door het tomeloze plezier en de scherpzinnigheid van Gerrit Komrij decennialang in beweging gebracht. Hij heeft het mee veranderd en hij heeft het nu verlaten".

Het persbericht sluit af met een citaat uit de essaybundel Morgen heten wij allemaal Ali: "Van papier zijt ge en tot papier zult ge wederkeren".

Monumentaal werk

Dichter Ingmar Heytze (42) zegt dat hij door Komrij Nederlandse poëzie heeft leren lezen. Hij heeft veel gehad aan Komrijs bloemlezing uit 1979. "Dat was de meest gezaghebbende bloemlezing die er bestond. Als poëzie een bos is waar je in moet gaan dwalen, dan is hij degene die de weg heeft gewezen. Hij heeft laten zien: daar moet je zijn."

Volgens Heytze geldt dat voor bijna elke dichter van zijn leeftijd. "Ik denk dat je geen dichter van onder de 50 kunt vinden die niet die bloemlezing in huis heeft en hem ook behoorlijk goed gelezen heeft en er nog steeds regelmatig naar grijpt als je wil weten wie was die of die ook alweer. Dat is monumentaal werk wat die man heeft gemaakt."

Stem als een zwaard

Volgens schrijver John Jansen van Galen was Komrij een trouwe man. Hoewel hij nooit antwoordde als hij ergens voor werd uitgenodigd, kwam hij wel altijd opdagen, zegt hij. Als hij dan iets moest voordragen, repeteerde hij niet eerst, maar ging hij gewoon zitten en las hij "trefzeker" voor. "Die indringende stem. Dat was toch wel zijn waarmerk. Dat haast snerpende geluid. Ik zou zeggen: een stem als een zwaard."

"Hij was de ware ambassadeur van de Nederlandse dichtkunst, een pleitbezorger", vervolgt Van Galen. "Hij kon in allerlei opzichten cynisch en zelfs sarcastisch zijn, maar niet in zijn passie en enthousiasme voor de Nederlandse dichtkunst."

Van Galen beschrijft Komrij verder als een "buitengewoon aimabele man". "Hij was erg voorkomend en vriendelijk, maar ook een beetje schuchter."

Taalkunstenaar

Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr noemt Komrij een man van onschatbare waarde. "Alleen al de kennis die met hem verloren gaat, is voorlopig niet te schatten", zei hij. "Hij is eigenlijk onvervangbaar, dus laten we blij zijn dat hij hier is geweest."

Oud-minister van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) is geschrokken van het overlijden van Komrij. Twee maanden geleden zag hij hem nog bij de opname van een tv-programma. Hij noemt Komrij een taalkunstenaar, die in zijn columns zijn oordeel mooi, precies en helder kon opschrijven. "Hij heeft het genre van korte stukjes met een mening literair niveau gegeven," zei hij tegen de NOS.

STER reclame