Minister Kamp werkt aan een versoepeling van de regels voor de pensioenfondsen. Hij wil de zogenoemde rekenrente verhogen, waardoor de financiële positie van de fondsen fors wordt verbeterd.

De minister hoopt in september de maatregel te hebben uitgewerkt. De versoepeling kan dan nog dit jaar ingaan.

Ingrijpen

De fondsen zijn in problemen gekomen door onder meer de lage rentestand. Door de rekenrente te verhogen, hoeven pensioenfondsen minder achter de hand te hebben om de pensioenen te kunnen betalen.

Volgens pensioenfonds Zorg en Welzijn leidt de maatregel tot een verhoging van de dekkingsgraad met 10 procent. Zorg en Welzijn komt daarmee op een dekkingsgraad van 109 procent.

Bij een dekkingsgraad lager dan 105 procent moet een fonds ingrijpen nemen. Het gevolg is dan dat premies omhoog gaan en/of de uitkeringen niet meestijgen met de inflatie.

STER reclame