Het Europees Parlement heeft het ACTA-verdrag verworpen. Een meerderheid van het parlement is tegen het verdrag dat namaakproducten en piraterij op internet moet tegengaan. Het wetsvoorstel werd verworpen met 478 stemmen tegen 39. Daarmee is het verdrag van de baan.

Dat komt niet als een verrassing. Eerder stemden vijf commissies van het Europees Parlement al tegen ACTA. Nederland heeft eerder ook gezegd tegen het verdrag te zijn.

Overwinning

ACTA was vooral bedoeld om de rechten van de film- en muziekindustrie op internet te beschermen. Bedrijven krijgen door het verdrag vergaande bevoegdheden om op te treden tegen onder meer websites die illegaal beeld- en geluidsmateriaal aanbieden. Tegenstanders waren bang dat met het verdrag de vrijheid van meningsuiting gevaar zou lopen.

De PvdA-fractie in Brussel zegt dat de afwijzing een duidelijke overwinning is voor de burgerrechten en democratie.

STER reclame