Het congres van de PvdA vindt dat de maximumsnelheid op autosnelwegen terug moet naar 120 kilometer per uur. De leden hebben het verkiezingsprogramma op dat punt gewijzigd.

Het huidige kabinet heeft de maximumsnelheid juist verhoogd naar 130 kilometer per uur. De PvdA-leden willen dat terugdraaien.

Kosten

Het partijbestuur was tegen de wijziging omdat het geen principieel bezwaar heeft tegen harder rijden op plekken waar het veilig kan.

Het terugbrengen naar 120 zou bovendien opnieuw geld kosten. Toch zette het congres de wijziging door.

Bezuinigingen

De leden steunden de extra bezuiniging van 1 miljard euro op Defensie. Een poging van een aantal afdelingen om die bezuiniging te verzachten mislukte.

Het PvdA-congres besloot dat het budget voor Ontwikkelingssamenwerking omhoog gaat naar 0,8 procent van het BNP als er geen tekort meer is op de Rijksbegroting. Tot die tijd gaat de PvdA uit van 0,7 procent, zoals ook in het verkiezingsprogramma staat.

STER reclame