De plannen uit het Vijfpartijenakkoord voldoen aan de Europese norm. Dat zegt het Centraal Planbureau op basis van een doorrekening. Volgens het CPB komt het tekort volgend jaar op 2,9 procent.

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het in april eens over maatregelen om te bezuinigen. Doel daarvan was onder meer om te voldoen aan de Europese norm dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het BBP mag komen.

Volgens het CPB is dat gelukt en directeur Teulings noemt dat goed nieuws. Als de economie zich ontwikkelt zoals het CPB verwacht, is het begrotingstekort in 2017 2,6 procent. Veel partijen streven naar begrotingsevenwicht in dat jaar. Volgens het Planbureau moeten er dan nog extra bezuinigingen komen ter hoogte van zo'n 25 miljard.

Half procent

Het CPB zegt dat extra bezuinigingen altijd leiden tot een wat lagere groei en een wat hogere werkloosheid en dat is in dit geval ook zo. Het CPB houdt er rekening mee dat door het pakket de groei een half procent lager is dan eerder werd geraamd. Na een krimp dit jaar is er gemiddeld anderhalf procent groei in de priode tot 2017. De koopkracht daalt volgend jaar gemiddeld met 0,75 procent en de staatsschuld daalt pas na 2017 weer voor het eerst, aldus het Planbureau.

Het CPB benadrukt dat de verwachtingen met veel onzekerheden zijn omgeven. Als de euro uit elkaar valt, moet er rekening worden gehouden met een fors lagere groei. "De Eurocrisis blijft de donkere wolk boven de Europese en Nederlandse economie."

STER reclame