Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op hun oude dag zo veel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een rapport (.pdf). Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de RVZ onmogelijk volledig door de overheid op te brengen.

In 2050 zullen volgens schattingen een miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar zorg nodig hebben. Volgens de RVZ is het op de lange duur niet meer vol te houden dat alle bejaarden worden verzorgd vanuit de publieke middelen, dus moeten burgers zelf voorzorgsmaatregelen nemen.

Zorgverklaring

Mensen moeten zich volgens de RVZ voorbereiden op hogere eigen betalingen door ervoor te sparen of via nieuwe verzekeringsvormen. Het collectieve basispakket kan dan worden gereserveerd voor ouderen voor wie de zorgnood het hoogst is.

De RVZ stelt ook dat mensen vroeger moeten nadenken over de zorg op latere leeftijd. Zo zouden mensen vanaf hun 60ste elke 5 jaar een 'zorgverklaring' moeten invullen. Daarin moeten hun voorkeuren staan op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg in de laatste levensfase.

Huisarts

Verder moeten ouderen met complexe en langdurige problemen zo lang mogelijk zorg aan huis krijgen, zegt de raad. Daarom moeten er volgens de RVZ nieuwe woon-zorg-vormen worden bedacht. De huisarts moet daarbij een centrale, coördinerende rol spelen.

De RVZ denkt dat de ouderenzorg op deze wijze betaalbaar is en tegelijk beschikbaar blijft voor de mensen die het echt nodig hebben. Voor de hulp aan die 'niet-redzamen' oppert de RVZ om pas-gepensioneerden in te zetten.

STER reclame