Openbaar vervoer iets veiliger

tijd van publicatie Aangepast

Reizigers in het openbaar vervoer voelen zich iets veiliger dan voorheen en zeggen dat ze minder incidenten meemaken. Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer, een jaarlijkse enquête naar de sociale veiligheid onder reizigers, uitgevoerd in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Van de reizigers was 7 procent vorig jaar slachtoffer van één of meer incidenten. Dat is het laagste percentage in de afgelopen zeven jaar. In 2006 was er met 9,2 procent een piek en in 2010 was het 7,5 procent. Vooral in de metro en de tram is het aantal incidenten de laatste jaren afgenomen.

Lastigvallen (3,0 procent) komt het meest voor, op afstand gevolgd door bedreiging (1,3 procent) en diefstal (1,1 procent). Mishandeling komt het minst vaak voor (0,8 procent). Ten opzichte van 2005 is in 2011 voor ieder type incident een daling te zien.

Metro meeste incidenten

In de trein komen de minste incidenten voor, daarna volgen bus en tram. In de metro zijn de meeste incidenten; daar heeft het afgelopen jaar 8,4 procent van de reizigers te maken gehad met een incident.

Volgens Leonie Scholten, woordvoerder van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB, zijn de verbeterde cijfers het resultaat van jaren veiligheidsbeleid. Het verbaast haar niet dat de daling slechts gering is, omdat zulk beleid volgens haar slechts geleidelijk resultaat oplevert.

Het bedrijf zet ook dit jaar in op nieuwe veiligheidsmaatregelen: de buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen toestemming om proces-verbaal op te maken. Dan kunnen ze ook ingrijpen bij wetsovertredingen. Nu houden ze zich nog voornamelijk bezig met overtredingen van de huisregels, bijvoorbeeld als mensen hun schoenen op de bank zetten.

Landelijk beoordeelt het merendeel van de reizigers (86,1 procent) de sociale veiligheid in het openbaar vervoer als "gemiddeld" of "goed".

STER Reclame