NOS NieuwsAangepast

Een op tien ouderen is ondervoed

Tien procent van de zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is ondervoed. Het aantal ondervoede ouderen dat thuiszorg krijgt, is ongeveer 30 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Hoogleraar Marjolein Visser van de VU vindt de percentages hoog en wil dat er meer wordt gedaan om ondervoeding tegen te gaan.

Brede aanpak

Volgens haar hebben thuiszorgmedewerkers vaak weinig tijd per oudere en wordt er te weinig gekeken of iemand wel genoeg eet. Zij pleit voor een brede aanpak van ondervoeding.

Volgens haar is het logisch dat mensen die thuiszorg krijgen vaker ondervoed zijn. "Het is een kwetsbare groep. Die ouderen zijn vaak chronisch ziek of ze hebben psychische problemen waardoor ze te weinig eten."

Soms zijn ouderen ondervoed vanwege een depressie of rouwverwerking, maar soms ook omdat ze pijn hebben bij het eten. Visser noemt als voorbeeld een oudere met een slechtzittend kunstgebit, die besluit om een kopje soep te nemen in plaats van een fatsoenlijke maaltijd.

Thuis

Volgens de VU is een oudere ondervoed als die in een half jaar onbedoeld meer dan vier kilo afvalt of een bovenarmomtrek heeft van minder dan 25 centimeter.

Visser, die de leerstoel 'gezond ouder worden' bekleed, zegt dat het percentage ondervoede ouderen in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen tussen de 18 en 33 ligt.

"Relatief is het probleem in instellingen dus groter, maar in absolute getallen niet. 95 procent van de ouderen woont namelijk thuis."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl