De SP vindt dat de AOW-leeftijd in elk geval tot 2020 niet omhoog mag gaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. In het vorige programma keerde de partij zich nog tegen elke verhoging, en werd geen jaartal genoemd.

Vertrouwen

De SP zegt verder dat ook als de pensioenleeftijd omhoog gaat, mensen op hun 65e moeten kunnen stoppen. De partij presenteert het programma onder de titel 'Nieuw vertrouwen'. Als er één ding is, dat we in dit land zijn kwijtgeraakt, dan is het wel het vertrouwen in de politiek, zegt de SP.

De partij zegt het begrotingstekort te willen terugdringen, maar pleit ervoor niet "krampachtig vast te houden aan Europese normen die de economische groei belemmeren". De SP wil verder onder meer een toptarief in de inkomstenbelasting van 65 procent voor mensen met een inkomen boven de anderhalve ton. Binnen tien jaar mag geen hypotheekrente meer worden afgetrokken voor schulden boven 350.000 euro.

Verder wil de partij alleen een nullijn in de publieke en semipublieke sector voor salarissen boven twee keer modaal. De SP vindt dat het eigen risico in de zorg niet omhoog moet, maar omlaag. De komende tijd gaan de afdelingen over het programma praten en het wordt eind deze maand definitief.

SP-leider Roemer benadrukt dat ook zijn partij scherp is op wat financieel haalbaar is. "Je kunt niet meer alles terugdraaien wat de afgelopen jaren is ingevoerd, hoe graag we dat ook misschien ook zouden willen," zegt hij.

Nieuwkomer

Op de kandidatenlijst staan na lijstrekker Roemer de Kamerleden Leijten, Van Raak en Van Bommel op de plaatsen 2, 3 en 4. De eerste nieuwkomer staat op de vijftiende plaats. Dat is de econoom Merkies, die nu medewerker is van de Kamerfractie. Op de zestiende plek komt het Eerste Kamerlid Smaling, hoogleraar duurzame landbouw. Van de huidige Kamerleden is alleen financieel woordvoerder Irrgang niet herkiesbaar.

STER reclame