Het enthousiasme over het Vijfpartijenakkoord neemt in de peiling van Maurice de Hond steeds verder af. Meer dan de helft van de kiezers (53 procent) is er inmiddels negatief over.

Van de partijen die deelnemen aan het bezuinigingsakkoord, zijn die van de VVD het meest negatief (41 procent). Volgens De Hond zijn VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie samen nog maar goed voor 68 zetels.

In de peiling van De Hond blijft de SP de grootste partij, met 29 zetels. VVD en CDA stijgen 1 zetel (naar 25 en 15) in vergelijking met vorige week, terwijl PVV en SP er 1 verliezen (naar 24 en 29).

Nauwelijks verandering

Bij de andere partijen is ten opzichte van vorige week niets veranderd. De PvdA blijft stabiel op 21 en D66 op 16. GroenLinks en ChristenUnie blijven staan op 6. SGP en Partij voor de Dieren komen uit op 3.

In een gisteren gepubliceerde peiling van Ipsos/Synovate is de VVD de grootste, met 32 zetels. De SP is met 27 zetels tweede.

Uit die peiling bleek dat een derde van de Nederlanders het goed voor Nederland vindt dat het Vijfpartijenakkoord er is gekomen. VVD'ers zijn hierover verdeeld. Kiezers van de partijen die niet betrokken waren bij het akkoord vinden het niet goed voor Nederland.

STER reclame