Door research-redacteur Hugo van der Parre

Omwonenden langs de Betuweroute eisen dat ProRail maatregelen neemt tegen de geluidsoverlast van de goederenlijn.

Op korte termijn willen ze dat er meer en hogere geluidsschermen komen, bij voorkeur constructies die het geluid echt absorberen, maar beter zou het zijn als er iets gedaan wordt aan de lawaaiige treinwagons.

Volgens de omwonenden worden er nog veel stokoude wagons gebruikt die onnodig veel geluid maken. Door eisen te stellen aan het materieel kan veel geluidswinst behaald worden. Bij Schiphol is zoiets heel normaal.

Geluidsmetingen

Ze hebben zich verenigd in een actiecomité, dat een paar weken geleden is omgevormd tot de Stichting Aanpak Overlast Betuweroute. Zodoende kan er ook geld geworven worden om eventuele juridische procedures te bekostigen.

Conceptrapporten van geluidsmetingen in opdracht van ProRail worden door de omwonenden met argusogen bekeken. Want waar ProRail en het ministerie van Infrastructuur stellen dat de overlast onder de norm blijft, groeit bij omwonenden het besef dat de geluidsoverlast in werkelijkheid veel groter is dan voorgespiegeld.

De spanning loopt op omdat ProRail deze zomer gegevens moet aanleveren voor een evaluatie van de Milieu Effect Rapportage (MER) over de Betuweroute. Met het oog daarop heeft ProRail vorig jaar geluidsmetingen laten doen op een aantal plekken langs de spoorlijn. Volgens het conceptrapport blijkt uit de metingen dat op een paar huizen na, niemand méér geluidsoverlast heeft dan gemiddeld 57 dBA (een van decibel afgeleide norm, gecorrigeerd voor het oor).

Norm

De verontruste omwonenden wantrouwen de conclusies omdat ze zelf veel meer overlast ervaren. Volgens hen moet je ook niet uitgaan van een gemiddeld geluid, maar van de piekbelasting. Die loopt volgens hen op tot wel 109 dBA, het niveau van een rockconcert.

Daarom hebben ze een contra-expertise laten doen door ingenieursbureau Peutz. Dat concludeert dat het ProRail- rapport op minstens twee punten rammelt: er is gemeten met treinen die tussen de 61 en 98 km/uur rijden, terwijl de norm is berekend met 100 km/uur.

"En er kan nu aan de norm worden voldaan doordat het gebruik nog veel minder is dan bij de normberekening. Dat betekent dat een kleine verhoging van de capaciteit al snel leidt tot een overschrijding van de geluidsnormen", zegt omwonende Arie de Bruin.

Bezettingsgraad

Arie de Bruin, Adriaan Verschoor, Leen Visser, Harrald van Hell, allemaal wonen ze in de buurt van de Betuweroute, de een in Hardinxveld-Giessendam, de anderen in Giessenlanden of Lingewaal. Wat hen bindt, is dat ze last hebben van de herrie van de treinen die gebruik maken van de Betuweroute.

De Betuweroute is in 2007 geopend. Het is een 120 kilometer lange spoorverbinding voor goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Aanvankelijk reden er maar sporadisch treinen overheen. Daardoor was ook de totale geluidsoverlast beperkt voor de mensen die langs de route wonen.

Maar sinds de Betuweroute intensiever gebruikt wordt - mede door subsidies op goederenvervoer per spoor - neemt de geluidsbelasting toe. Inmiddels rijden er zo'n 500 treinen per week over het spoor, 24 uur per dag. En hoewel de bezettingsgraad van de Betuweroute nog geen 20 procent is, wordt het bewoners langzamerhand te veel. Dag en nacht rijden de treinen voor hun gevoel langs hun huis.

Opdracht

Arie de Bruin: "Ons is destijds voorgehouden dat het wel mee zou vallen. Bij informatiebijeenkomsten voordat de spoorlijn werd aangelegd, kregen we met geluidsbanden te horen hoe het zou worden. Wat we nu meemaken is veel erger dan toen gedemonstreerd is".

Omdat ze wonen in een open polderlandschap waar geluid ver draagt, hebben ze er veel last van. Adriaan Verschoor: "Je kunt niet slapen met de ramen open, in huis moet je soms de televisie een stuk harder zetten. Ik ben bang voor wat het in de toekomst zal worden".

ProRail wil niet reageren op de eisen van de omwonenden en verwijst naar het ministerie van Infrastructuur.

In een schriftelijke reactie zegt het ministerie: "Pas als blijkt dat de wettelijke normen worden overschreden, moet onderzocht worden welke maatregelen getroffen moeten worden. De resultaten van de MER-evaluatie zijn eind 2012/begin 2013 bekend. Bovendien zal de minister over een aantal jaar weer opdracht geven tot een MER-evaluatie. Nieuwe metingen moeten dan uitwijzen hoe de geluidsbelasting van de Betuweroute zich ontwikkelt".

STER reclame