NS-Topman Meerstadt stelt de splitsing van de NS en ProRail ter discussie. De NS-directeur heeft een brief naar alle politieke partijen gestuurd waarin hij vraagt om onderzoek naar de problemen op het spoor.

De strikte scheiding tussen NS en ProRail werd in 1995 doorgevoerd. NS gaat sinds die tijd over de treinen en het contact met de reizigers, ProRail beheert het spoorwegnet.

Volgens Meerstadt heeft die rigoreuze knip nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger ter plaatse door een machinist of stationschef opgelost, nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen en geldt er een speciaal protocol, en komt een ProRail-medewerker soms uren later met een oplossing.

Een woordvoerder van de NS zei in het Radio 1 Journaal dat het bedrijf zich zal neerleggen bij de uitkomsten van het onderzoek, ook als dat een splitsing van NS en ProRail betekent. "Het gaat erom wat in de huidige situatie de beste oplossing is voor de reizigers."

Staatsbedrijf

ProRail laat in een reactie weten dat het niet zit te wachten op grote veranderingen: "Wij staan open voor alle suggesties die leiden tot een beter product voor de reiziger. Het doorvoeren van grote structuurwijzigingen staat niet bovenaan onze agenda. Het kan ertoe leiden dat organisaties vooral met zichzelf bezig zijn."

FNV Spoor wil dat NS en ProRail onder één bestuur komen: "Vooral het logistieke werk van ProRail moet zo snel mogelijk worden overgedragen aan de Nederlandse Spoorwegen", zegt de vakbond in het Radio 1 Journaal. "Er moet één baas zijn op het spoor, want het gaat de laatste tijd helemaal mis als er storingen zijn."

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen op het spoor pleitte een meerderheid in de Tweede Kamer er vorige maand voor dat ProRail weer een staatsbedrijf wordt. VVD, PVV, SP, D66 en ChristenUnie zeiden toen meer controle te willen over de spoorbeheerder.

STER reclame