Pensioenfondsen moeten eerlijker informatie geven over hoeveel pensioen mensen krijgen. Dat staat in het plan van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het nieuwe pensioenstelsel.

Volgens Kamp verdoezelen fondsen nu nog dat de pensioenuitkering niet altijd meestijgt met de prijzen. De fondsen moeten eerlijk vertellen dat ze niet elk jaar genoeg geld hebben om de pensioenen te laten stijgen.

Ook moeten de fondsen opener zijn over de risico's die deelnemers van een pensioenfonds lopen.

Meer geld vasthouden

In het nieuwe plan van Kamp wordt een aantal regels voor de pensioenfondsen aangepast. De pensioenfondsen moeten meer geld achter de hand houden voor slechte tijden. Daardoor kunnen de pensioenuitkeringen voorlopig niet meestijgen met de prijzen.

Als een fonds het financieel moeilijk heeft, moet er sneller worden ingegrepen. De pensioenuitkering kan sneller worden verlaagd dan nu, maar ingrepen zijn dan minder heftig.

Verschillende pensioenfondsen hebben aangekondigd volgend jaar de pensioenen te verlagen. Dat blijft zo, ondanks de nieuwe regels.

STER reclame