De Europese schuldencrisis blijft de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. De manier waarop Spanje en in mindere mate Italië erin slagen de noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen door te voeren is cruciaal voor Nederland. Dat stelt het Centraal Planbureau in een risicorapportage die op verzoek van de Tweede Kamer is gemaakt.

Andere risico's zijn de zwakke economische groei in veel Europese landen en de kwetsbaarheid van de financiële sector. Maar de schuldencrisis vormt het grootste gevaar. Als Griekenland uit de euro stapt, zal er alles aan gedaan moeten worden om escalatie te voorkomen. De situatie in Spanje is precair, omdat er nauwe economische banden zijn met Nederland.

Escalatie in Griekenland zal het bankwezen ook niet onberoerd laten, zegt het CPB. "Problemen in het bankwezen versterken de schuldencrisis en de schuldencrisis versterkt problemen in het bankwezen." Een oplossing kan zijn het Europese noodfonds ESM te versterken met een vangnet voor banken, bijvoorbeeld met een Europees spaargeldgarantiestelsel en een Europese toezichthouder.

STER reclame