Vestia hoeft voorlopig niet te vrezen voor een faillissement. De in financiële nood verkerende corporatie heeft ingestemd met een plan van de banken om de huidige situatie te bevriezen. Gedurende deze 'standstill' zullen de banken geen extra financiële eisen stellen. Dat meldt de directie van Vestia in een verklaring.

Binnen twee weken hopen de banken een definitief akkoord te bereiken met Vestia. De partijen zullen een speciale groep samenstellen die de komende dagen namens de betrokken partijen (de elf banken, overheid, Vestia en de toezichthouders) zal onderhandelen.

Dit moet uiteindelijk resulteren in "een stapsgewijze aanpak die ertoe leidt dat het afwikkelen van de derivatenposities op een ordentelijke en gecontroleerde manier gebeurt, over een periode die lang genoeg is om invloed op de markt te minimaliseren", zegt Vestia.

Met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft Vestia afgesproken dat er een pas op de plaats wordt gemaakt.

Onderpand

Op dit moment heeft Vestia al 1,2 miljard euro bij de banken in onderpand als dekking voor risicovolle renteverzekeringen. Omdat de rente nog steeds daalt, zouden de elf banken meer onderpand kunnen eisen. In totaal is de negatieve marktwaarde vandaag zo'n 2,6 miljard euro. Afhankelijk van de contracten zouden zij nog dus 1,4 miljard kunnen opeisen. Maar als ze dat doen, gaat Vestia failliet.

Vestia is in grote financiële problemen gekomen door speculatie met financiële producten. De grootste corporatie van Nederland wil deze derivaten met eenderde afbouwen.

Buitenspel

De banken voelen daar niets voor. Maar als Vestia omvalt, staan de banken buitenspel omdat vorige week nagenoeg al het bezit van Vestia is overgedragen aan het WSW. Dat zou in in het geval van een faillissement dus betekenen dat er niets meer te halen is. Het verlies voor de banken kan dan oplopen tot 1,4 miljard euro.

In een eerder stadium dreigde Vestia nog met juridische stappen tegen de banken. Maar dat kost tijd en de uitkomst is niet zeker.

STER reclame