Door verslaggever Pauline Broekema

Het aantal adoptieverzoeken van ouders in Nederland loopt terug. Waren er in 2006 nog 2.569 verzoeken om een eerste kind te adopteren vorig jaar liep het terug naar 956. Volgens directeur Peter Benders van Stichting Adoptievoorzieningen is de economische crisis de hoofdoorzaak.

Daarnaast zijn er ook andere factoren. Zo maken steeds meer vrouwen met succes gebruik van nieuwe vruchtbaarheidstechnieken. Ook loopt het aanbod van jonge adoptiekinderen sterk terug. Wel worden veel 'special needs kids' aangeboden. Dit zijn kinderen met een chronische ziekte of kinderen die extra lichamelijke of geestelijke begeleiding nodig hebben.

Dikke portemonnee

Benders ziet een historische parallel met begin jaren 80 toen er ook een economische crisis was en zich eenzelfde dalende trend voordeed. Vooral bemiddelde ouders adopteren. De kosten voor een adoptie kunnen oplopen tot 35.000 euro.

Door de recessie lijkt adoptie alleen nog maar te zijn weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee. Het echtpaar Stokkel zou heel graag nog een tweede kindje willen adopteren. Maar moeder Yessica raakte haar baan kwijt en kan in deze economische slechte tijden niet aan ander werk komen. Dus zal Vaglary, die drie jaar geleden uit Haita kwam, zonder broertje of zusje blijven. "Dat bekekent dus," zegt moeder Yessica, "dat een kinderwens niet in vervulling kan gaan."

China en India

Het kleinere aanbod van kinderen lijkt ook een rol te spelen. Vooral in landen met een groeiende economie zoals China en India worden kinderen vaker in eigen land geplaatst. De afname van adoptie is wereldwijd, zegt Benders. In de Verenigde Staten, van oudsher het land met de meeste adopties, is eveneens sprake van een sterke afname.

Naar de terugloop van het aantal adopties is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wereldkinderen, één van de vergunningshouders, is daar mee bezig.

Pleegzorg

Femmie Juffer, Professor of Adoption Studies, Universiteit Leiden, denkt dat sommige ouders kiezen voor pleegzorg. Mensen die in adoptie zijn geïnteresseerd krijgen eerder dan vroeger iets over pleegzorg te horen en dat kan leiden tot de keuze voor pleegzorg in plaats van adoptie.

"Bij de Stichting Adoptievoorzieningen zijn al ontslagen gevallen. Peter Benders verwacht dat de vergunningshouders door de afname zullen besluiten verder te samen te werken.

Lees ook de weblog van Pauline Broekema

STER reclame