De volledige tekst van het zogenoemde Vijfpartijenakkoord om het begrotingstekort terug te dringen is klaar en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen waardoor het begrotingstekort volgend jaar onder de 3 procent moet blijven:

Woningmarkt

Er komt vanaf 2013 een verhuurdersbelastingRente nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar bij lening die volledig en annuïtair wordt afgelostNieuwe hypotheken niet hoger dan waarde huisOvergangsregeling voor startersOverdrachtsbelasting blijft 2 procentHuurders met inkomens van 33.000 tot 43.000 euro per jaar krijgen huurverhoging bestaande uit inflatie + 1 procent

Sociale zekerheid

AOW-leeftijd in 2023 op 67 jaarIn 2013 verhoging ww-premie werkgeversWerkgever betaalt eerste half jaar ww-uitkeringVoor vaste werknemers nieuwe ontslagprocedureMaximum ontslagvergoedingKinderbijslag bevriezen in 2013 en 2014Gezinnen met verzamelinkomen van 125.000 voor eerste kind geen kinderopvangtoeslagDoorwerkbonus wordt afgeschaft

Zorg

Eigen risico per 1 januari 2013 naar 350 euroEigen bijdrage 7,50 euro per ligdag voor instelling specialistische medische zorgRollator uit basispakketEigen bijdrage 25 procent voor gehoortoestellenOnderzoek norminkomens medisch specialistenaanpassing tarieven kaakchirurgieVermogensinkomsensbijtelling van 8 naar 12 procent150 miljoen euro minder bezuinigingen op PGBEigen bijdrage GGZ gedeeltelijk teruggedraaid

Belastingen

Accijns sigaretten 35 cent per pakje omhoog, pakje shag 60 cent duurderAccijns bier 10 procent omhoog, van wijn 15 procent omhoog, van sterke drank 6 procent omhoogHoger BTW-tarief vanaf oktober naar 21 procentWoon-werkverkeer wordt belast door afschaffen onbelaste reiskostenvergoedingWerkgevers betalen 16 procent extra belasting over lonen hoger dan 150.000 euroExtra heffingen op aardgas, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en eurovignetGeen gebruikelijke inflatiecorrectie voor belastingschijvenVerdubbeling bankenbelastingWoon-werkkilometers auto zaak of lease-auto worden belastVertrekbonussen 531.000 euro of hoger belast tegen 75 procentVanaf juli terugdraaien btw-verhoging 6 naar 19 procent theaterbezoek

Overige maatregelen

Afschaffing dierenpolitieVoorlopig geen afschaffing basisbeurs in masteropleidingExtra middelen voor kwaliteit lerarenVersobering gevangeniswezen en meer elektronisch detentie400 miljoen euro bezuinigen op wegen en vaarwegen200 miljoen euro extra voor natuurbeleidPrestatieonderwijs van de baanMinder bezuinigingen passend onderwijsTerugdraaien voorstel verhoging griffierechtenNiet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerkingVoetbalclubs betalen rekening voor hooligans

STER reclame