Ziekenhuispersoneel dat slachtoffer is van agressie kan nog dit jaar makkelijker anoniem aangifte doen.

Zowel de werknemer als de werkgever kan aangifte doen. In beide gevallen wordt aan de aangifte een nummer gekoppeld, dat niet is te herleiden tot degege die aangifte doet, zo heeft minister Opstelten in de Tweede Kamer gezegd. De naam en het adres van de bedreigde persoon moet in alle gevallen geheim blijven.

Angst voor tegenreactie

Vorig jaar kreeg driekwart van de ziekenhuismedewerkers te maken met agressie of geweld. Zo'n 95 procent van hen deed geen aangifte. Vaak speelde daarbij angst voor een tegenreactie van de dader een belangrijke rol.

Eerder klaagde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat het Openbaar Ministerie te weinig medewerking verleende aan het anoniem aangifte doen.

STER reclame