NOS NieuwsAangepast

CU tegen permanent noodfonds

De ChristenUnie weigert in te stemmen met het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. Fractievoorzitter Slob zegt dat de partij niet akkoord kan gaan met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld, zonder dat duidelijk is wat er met dat geld gebeurt en zonder zeggenschap daarover.

De ChristenUnie vindt dat demissionair minister De Jager van Financiën terug moet naar de onderhandelingstafel. Slob wil dat De Jager regelt dat landen die geld besteden aan het noodfonds ook zeggenschap krijgen over de wijze waarop het geld wordt besteed.

Volgens de ChristenUnie is dat nu niet het geval. Slob zegt dat zijn partij al maanden geleden via moties in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de afspraken over het noodfonds niet goed zijn. Die moties werden aangenomen, maar Slob vindt dat de regering het nog steeds niet goed heeft geregeld.

Ook de SP, de SGP, de Partij voor de Dieren en Hero Brinkman zijn tegen.

Kort geding

PVV-leider Wilders liet al eerder weten dat hij tegen de Nederlandse deelname aan het ESM is. Hij wil die via een kort geding tegenhouden. Volgens Wilders worden door de instemming met het permanente noodfonds veel bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Hij vindt dat het demissionaire kabinet daar niet over kan beslissen en wil dat de rechter deze "onrechtmatige daad" tegenhoudt. Ook de SP is tegen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname aan het permanente noodfonds voor eurolanden.

Steun PvdA

De steun van de PvdA is cruciaal om het noodfonds aan een Kamermeerderheid te helpen. Volgens financieel woordvoerder Plasterk steunt zijn partij het ESM, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Plasterk wil garanties dat er volledig inzicht komt in de geldstromen van het fonds, dat accountants er toezicht op houden en dat het Nederlands parlement wordt betrokken bij de besluitvorming.

Volgens Plasterk kan het noodfonds niet langer uitgesteld worden, in het belang van onze eigen economie. "Het fonds moet voorkomen dat een crisis zoals nu in Griekenland, overslaat naar andere zwakke regio's van Europa en wellicht op een gegeven voor onze poort staat", zegt Plasterk. "Dat moet nu in gang gezet worden, gewoon op een democratische manier."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl