De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het Vijfpartijenakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Alleen al het lopende begrotingsjaar kost de gemeenten 300 tot 400 miljoen euro en dat geldt ook voor volgend jaar, zegt Ralph Pans, directievoorzitter van de VNG.

Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting. Daarnaast wordt het zogenoemde schatkistbankieren verplicht gesteld.

Schatkistbankieren betekent dat lagere overheden hun geld niet meer bij een gewone bank mogen onderbrengen, maar het bij het ministerie van Financiën moeten stallen. Nu is dat al verplicht voor onder andere ministeries en uitkeringsinstanties.

'Slecht plan'

De VNG noemt de verplichtstelling een slecht plan. "Na het Icesave-debacle is de wetgeving flink aangescherpt, dus daar hoef je het niet voor te doen", zegt Pans. Door al deze maatregelen blijft er volgens hem weinig speelruimte over.

"Gemeenten die in het verleden bijvoorbeeld aandelen van energiebedrijven hebben gekocht, moeten dat geld ineens overhevelen naar de rijksoverheid, met een grote kans dat ze daar een aanzienlijk lager rendement krijgen", stelt Pans. Dit heeft grote financiële consequenties voor gemeenten en provincies.

STER reclame