10 procent verandert keuze door langstudeer- boete

Aangepast op

De langstudeerboete is voor 1 op 10 leerlingen reden om nog even na te denken over wat ze gaan doen na het eindexamen. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS op 3 onder 900 havo- en vwo-leerlingen. Vanaf komend studiejaar krijgen studenten op het hbo en de universiteit een boete van drieduizend euro als hun studie langer dan één jaar uitloopt. Onder druk daarvan realiseren studenten zich dat het belangrijk is om meteen de juiste keuze te maken.

Van de groep die een andere keuze maakt kiezen de meeste studenten voor een tussenjaar: zo kunnen ze langer na denken over de juiste studie. Ook kiezen de studenten voor een minder moeilijke studie. Na de havo eerst naar het vwo gaan in plaats van naar een hbo-propedeusejaar volgen is ook een van de opties die genoemd wordt. Daarnaast kiezen de studenten er ook minder vaak voor om twee studies tegelijk te volgen. Hiernaast zie je de reactie van demissionair minister Marja van Bijsterveldt op ons onderzoek.

Examenstress

Dit jaar zijn de exameneisen strenger geworden. Meer dan de helft van de leerlingen uit het onderzoek maakt zich hier zorgen over. 55 procent van de ondervraagden vinden de druk om goed te presteren in die paar weken te hoog is. Volgens de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, zakken dit jaar 18 duizend leerlingen meer in vergelijking met vorig jaar door de strengere eisen.

Om zich optimaal voor te bereiden op de eindexamens doen steeds meer leerlingen een examentraining. Soms wordt zo'n training aangeboden door school, maar vaak gebeurt dat op eigen initiatief via een commercieel trainingsbureau. Uit het NOS op 3-onderzoek blijkt dat 44 procent een examentraining gevolgd. Bijna 90 procent vond die training nuttig.

Eindexamenjournaal

De eindexamens beginnen vandaag en duren tot en met vrijdag 1 juni. NOS op 3 verzorgt iedere dag om 8.00, 13.00 en 18.00 uur het eindexamenjournaal op 3FM en een half uur later op FunX. De resultaten van het onderzoek én het laatste examennieuws zijn te vinden op de speciale eindexamensite van NOS op 3 en 3FM.

new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: '#eindexamen', interval: 30000, title: '', subject: 'Eindexamen 2012', width: 250, height: 300, theme: { shell: { background: '#ff0000', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#444444', links: '#ff0000' } }, features: { scrollbar: false, loop: true, live: true, behavior: 'default' } }).render().start();