De bunker van de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart in Wassenaar wordt mogelijk een rijksmonument. De Stichting Menno van Coehoorn heeft daarvoor een aanvraag ingediend.

De stichting vindt dat markante bouwwerken die door de Duitsers werden gebouwd, voor het nageslacht moeten worden bewaard. "Die bouwwerken zijn fout maar ook littekens van de oorlog", zegt secretaris Neisingh. De bouwwerken kunnen de toekomstige generaties het verhaal van de oorlog vertellen, meent hij.

Terughoudend

Of de aanvraag slaagt, is nog de vraag. De Nederlandse overheid is bij het toekennen van de status van rijksmonument bijzonder terughoudend als het gaat om Duitse bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog.

De bunker van Seyss-Inquart staat op het landgoed Clingendael op de grens van Den Haag en Wassenaar. Hij ziet er op het eerste gezicht uit als een schuur. Wie goed kijkt, ziet dat de bakstenen niet echt zijn, maar op het beton zijn geschilderd.

Seyss-Inquart was tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse nazi-bewind in Nederland. Om hem en zijn staf te beschermen tegen bombardementen lieten de Duitsers deze bunker bouwen.

Tentoonstellingen

Na de oorlog werd hij door de Koninklijke Landmacht gebruikt, onder meer om verbinding te houden met Nederlandse troepen overzee.

Tijdens de Koude Oorlog werd er rekening mee gehouden dat de Nederlandse regering hier in crisissituaties onderdak moest kunnen vinden.

De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen is een van initiatiefnemers voor de aanvraag van de rijksmonumentstatus. De stichting wil de bunker gebruiken voor tentoonstellingen en lezingen.

STER reclame