Ondernemer positief, bond minder

Aangepast op

Bij de vakbonden is niet positief gereageerd op het akkoord van CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie over het bezuinigingspakket.

De voorzitter van vakcentrale CNV, Jaap Smit, is wel onder de indruk van de snelheid waarmee het akkoord is gesloten. "Ik vind het knap dat onder deze grote druk er een akkoord uit komt, maar ik ben bang dat er een aantal zaken in staat waar wij als sociale partners minder gelukkig mee zijn, zoals de AOW-leeftijd die vervroegd omhoog gaat. Dat kan voor bepaalde groepen een groot probleem zijn. Het doorkruist de uitwerking van het huidige pensioenakkoord."

Schijnvertoning

FNV-voorzitter Agnes Jongerius reageert fel op de plannen. "De tweede Kunduzcoalitie is een schijnvertoning. Met dit pakket aan maatregelen van kennelijk richting de 14 miljard euro bezuinigt deze gelegenheidscoalitie in anderhalve dag Nederland kapot. Tegen alle adviezen van economen en internationale organisaties als het IMF in, kiest de politiek ervoor toch zeer drastisch te bezuinigen in zo'n korte tijd. Daarmee zakt het vertrouwen van de mensen in economie en politiek ver onder nul."

Jongerius is wel blij dat de bezuiniging op het passend onderwijs is teruggedraaid. "Maar het is een gemiste kans dat de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong via de Wet Werken naar Vermogen ongemoeid blijven. Van sommige partijen had je toch een socialer gezicht verwacht."

Waarnemend voorzitter Corry van Brenk van Abvakabo FNV hekelt de voorgenomen nullijn. "Wat ik hoor is dramatisch: onderwijzers en ambtenaren op de nullijn. En als het voor hen geldt, zal het ook wel gelden voor andere groepen, zoals brandweermensen."

Duidelijkheid

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft ook gereageerd. "We vinden het goed dat de Kamer zich inzet om de begroting op orde te krijgen. Het belangrijkste is nu duidelijkheid voor de lange termijn. We zijn blij dat, zoals het er nu naar uitziet, de lagere overdrachtsbelasting gehandhaafd blijft."

De NVM is minder gelukkig met een andere maatregel. "Dat de aflossingsvrije hypotheek aangepakt zou worden, zat eraan te komen. Dat betekent wel een forse lastenverzwaring. Worden huizenbezitters nog op de een of andere manier gecompenseerd, dat willen we graag weten. Het gaat uiteindelijk om het hele plan."

Moedig pakket

Nederlandse ondernemingsorganisaties laten weten blij te zijn met het akkoord. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland melden dat de vijf partijen "een moedig pakket hebben opgesteld dat goed is voor Nederland". Volgens de ondernemers stellen de maatregelen de financiële stabiliteit van Nederland veilig en dragen ze bij aan het herstel van ons internationale imago.

Ouderenorganisatie ANBO zegt gelukkig te zijn dat de bezuiniging op het persoonsgebonden budget (pgb) van tafel is. ANBO-directeur Liane den Haan: "Eigen regie is cruciaal voor mensen die zorg nodig hebben. Het afschaffen van de pgb's staat lijnrecht tegenover het beleid en de maatschappelijke wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning."

De organisatie is minder te spreken over de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. "ANBO gaat ervan uit dat het onmogelijk is om de wetgeving zó te wijzigen dat de AOW-leeftijd al per 2013 omhoog gaat. Ook is het maar de vraag of het technisch uitgevoerd kan worden," laat ANBO weten.